Vision

Målsætninger for 2021-2022 sæson

01.

Vi skal vækste i medlemstal. Særligt fokus på at få flere kvinder ind i klubben, og derudover gå efter at værge nye medlemmer, samtidig med at vi fastholder de eksisterende

02.

Vi vil beskytte klubbens ildsjæle og animere til at vi får flere af dem.

03.

Vi vil styrke ”Klubånden”

04.

Vi vil skabe mere kvalitet ind i træningen

05.

Vi skal have løst vores klubtøjsproblem

06.

Vi vil selv afholde stævner, samt være med til at assisterer andre stævner

07.

Vi skal styrke administrationen af klubben (klubbens organisering, fornyet IT-infrastruktur, samarbejdsplatforme, tydelig kommunikation, både internt i bestyrelsen, men også mellem de forskellige udvalg, herunder udvalg, etik, good governance)

08.

Vi skal være den førende klub på de væsentligste SoMe platforme i Danmark.

09.

Vi vil forny og revitaliserer vores forpligtigelser overfor vores samarbejdspartnere, samt udvide antallet af samarbejdspartnere for 2021-2022.

10.

Vi skal inden udgangen af 2021 få etableret et elitehold (herunder hvilke rammer / økonomi), samt undersøge hvad det kræver at få en børneafdeling evt. ved udgangen af 2022

en_GBEN