/tri club denmark er organiseret med øverst en bestyrelse, som er valgt på generalforsamling. Bestyrelsen har nedsat en række udvalg, som består af menige klubmedlemmer, trænere/instruktører, og bestyrelsesmedlemmer

Træningsudvalget
IT-udvalget
Aktivitets- & Festudvalget
Raceudvalget
Økonomiudvalget
SoMe & Sponsor udvalget