/tri club denmark er medlem af og samarbejder med flere forbund aktivt.

Dansk Triatlon Forbund (DTriF)

Dansk Triatlon Forbund blev grundlagt tilbage i 1984, først som en del af Multisportsforbundet (DMSF), men senere blev forbundet et selvstændig speciel forbund under DIF.. DTriF´s Mission er at understøtte klubberne i Danmark med at skabe de bedste rammer for udviklingen af sporten gennem afholdelse af kvalitetsstævner, uddannelse, synlighed af sporten og en effektiv administration. Udvikle atleter der har potentiale til at være en del af den internationale verdens elite. Varetage et ungdomsudviklingsarbejde der kan være med til at skabe nye topatleter og understøtte den bedst mulige sportslige udvikling af unge atleter.

 • Mulighed for at afholde stævner og søge om mesterskaber.
 • Råd og vejledning fra Triatlon Danmark’s 2 udviklingskonsulenter.
 • Mulighed for at få uddannet kvalificerede trænere, der kan varetage træningen i klubberne. Triatlon Danmark udbyder, sammen med DIF, træneruddannelse på 4 niveauer.
 • Mulighed for uddannelse af kvalificerede dommere, hvilket sikrer et højt niveau på de danske stævner – både sikkerhedsmæssigt og sportsligt.
 • Mulighed for optagelse på Team Age Group Denmark.
 • Leje stævneudstyr billigt i Triatlon Danmark’s grejbank.
 • Mulighed for at deltage i inspirationskurser og foredrag
 • Mulighed for at tegne DIF fællesforsikringer (Læs mere)
 • Gratis Klubmodul (Læs mere)

Dansk Idræts Forbund (DIF)

Danmarks Idrætsforbund (DIF) stiftedes den 14. februar 1896 med baggrund i et ønske om at skabe ordnede forhold for idrætten, ensartede amatør- og konkurrenceregler samt etableringen af en organisation, der kunne varetage idrættens interesser overfor de offentlige myndigheder. DIF er samlende organisation for både elite- og breddeidræt og/eller sport på foreningsniveau i Danmark samt ansvarlig for den danske deltagelse ved de Olympiske lege (OL) som Danmarks Olympiske Komité – internationalt anvendes navnet National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark. DIF er hovedorganisation for 61 specialforbund i alt 1.934.521 medlemmer fordelt på 797.467 kvinder og 1.137.054 mænd i 9.247 foreninger (2013) herunder Dansk Triatlon Forbund.

Parasport Danmark 

Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Parasport Danmark har ca. 400 medlemsklubber med tilsammen ca. 13.200 medlemmer. Parasport Danmark’s klubber tilbyder aktiviteter inden for 33 idrætsgrene.

Parasport Danmark er stiftet som selvstændig landsorganisation i 1971, efter at de første handicapidrætsforeninger var blevet dannet i 1950’erne og der i 1968 var etableret et Landsudvalg for Handicapidræt. Pionererne inden for handicapidrætten var de fysisk handicappede, der tilpassede eksisterende idrætsgrene og udviklede nye -både internationalt og i Danmark. I dag har Parasport Danmark medlemmer med alle slags handicap, deriblandt blinde og svagtseende, alle former for fysisk handicap, udviklingshandicap og hørehandicap. Døveidrætten har sin egen organisation, Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), der er medlem af Parasport Danmark. Handicapidrætten i Danmark finansieres af tips- og lottomidler samt af sponsorer og private midler.

Rettigheder for medlemsforeninger
Som medlem af Parasport Danmark har en forening bl.a. adgang til:

 • Parasport Danmarks breddeidrætslige aktiviteter
 • Parasport Danmarks eliteidrætslige arrangementer
 • Bistand fra Parasport Danmarks konsulenter
 • Medlemsbladet Parasport
 • Parasport Danmarks kurser til medlemspris
 • At indstille medlemmer til Parasport Danmarks ad hoc udvalg
 • Parasport Danmarks politiske beslutningsprocesser

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)

DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. Sammen med foreningerne får vi danskerne ud i naturen og ind på banen. Børn og seniorer, begyndere og rutinerede. DGIs hovedformål er at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI er en nonprofitorganisation, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle. Som en af landets største leverandører af kurser gør DGI hvert år flere end 50.000 danskere klogere på både sig selv og idræt.

 • Et medlemskab af DGI giver adgang til en række tilbud og fordele, der gør det nemmere at være forening og foreningsleder i Danmark.
 • Et medlemskab giver jer for eksempel en komplet forsikringspakke gennem Idrættens Forsikringer. DGI står også klar med konsulenthjælp, hvis jeres forening får brug for rådgivning og sparring.
 • Et medlemskab giver adgang til at søge DIF og DGI’s foreningspulje om tilskud. Derudover kan vi hjælpe jer med at afdække, hvilke støttemuligheder der findes i DGI.
 • Som medlem af DGI får I desuden adgang til tilbud og rabatter, der kan gøre hverdagen nemmere for jeres forening.
 • Et medlemsskab giver foreningens bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, trænere og instruktører mulighed for at få et gratis abonnement på DGI Magasinet Udspil. Magasinet udkommer seks gange om året og har fokus på foreningsudvikling, nye tendenser inden for idræt og motion og nyheder om træning, krop og sundhed.

Anti Dopoing Danmark (ADD)

/tri club denmark ønsker en ren sport for alle på alle niveauer, og vil igennem information oplyse medlemmer samt ledere/træner i /tri club denmark om de til enhver gældende doping regler fra Anti Doping Denmark (ADD) og Dansk Triatlon Forbund (DTriF). /tri club denmark vil som medlem af både ADD og DTriF til enhver tid følge en evt. sanktion pålagt et medlem eller leder/træner fra enten ADD og/eller DTriF.

Såfremt man som medlem i /tri club denmark, har en mistanke omkring et andet medlem som bruger eller kan sættes i forbindelse med doping. Kan man henvende sig til: Stop Doping Linjen.
Du behøver ikke at oplyse dit navn m.v., når du kontakter Stop Doping-linjen, og dine informationer behandles fortroligt. Ring på 7025 7112.
Telefonen er åben mandag-torsdag fra 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00.

Yderligere information:
http://www.antidoping.dk

Dansk Svømmeunion (DSU):

 • Et bredt kursusprogram, hvor der udbydes trænere, ledere og dommere
 • Stævner på alle niveauer fra begynderstævner og nationale mesterskaber
 • Muligheden for at afholde AquaCamp, Danmark Svøm Langt og åben vand-arrangementer
 • En lang række aktiviteter inden for vandpolo, synkro, udspring og livredning
 • Aquaschool.dk, der er et helt nyt online værktøj, med inspiration til undervisningen i svømmeskolen. Søg i over 1800 øvelser, sammensæt dem til programmer og planlæg hele undervisningsforløb i klubben
 • Landsholdsarbejde i samarbejde med Team Danmark
 • Konsulentbistand i de situationer, hvor hvor jeres klub måtte have behov for hjælp. Her kan vi give kriserådgivning
 • Netværksmøder, der sætter væsentlige problemstillinger på dagsorden og skaber kontakt til ligesigesindede klubber
 • Muligheden for gratis at kunne annoncere efter trænere på “jobørsen” på www.svoem.orgJeres klub får adgang til nyeste viden og diverse udgivelser indenfor svømning – eksempelvis bøgerne “moderne svømning”, “håndbog i livredning”, DVD’en “Når børn lærer at svømme”, samt den nye bog “Kom i form med svømning”, der er rettet mod voksne motionister
 • Dansk Svømmeunion samarbejder med TrygFonden om kystlivredningen, der sikrer en række af Danmarks største badestrande i sommermånederne
  Med et medlemsskab i Dansk Svømmeunion er jeres klub automatisk medlem af Danmarks Idrætsforening (DIF). Herigennem dækkes jeres klub af den fælles kollektive forsikringsaftale, der omfatter fem nytteige forsikringer for jeres klub. Endvidere råder DIF over en række eksperter, som også kan biddrage Dansk Svømmeunions medlemmer med rådgivning
 • Endelig får jeres klub som med, adgang til Dansk Svømmeunions mærkesystem, Aqua Champ og WinGrodan til medlemspris

Dansk Atletik Forbund (DAF)

 • Automatisk dækning af Idrættens Forsikringer (se mere nedenfor)
 • Adgang til stævner og mesterskaber
 • Optagelse af klubbens stævner, løb og arrangementer i DAF Kalender på dansk-atletik.dk
 • Optagelse af motionsløb i Danmarks Officielle Løbskalender til særlig medlemspris
 • DAF-opmåling af rutedistancer til særlig medlemspris
 • Certificering af løb til særlig medlemspris
 • Foreningsudvikling
 • Konsulentbistand til udvikling indenfor atletik, løb og gangsport
 • Konsulentbistand til faciliteter og certificering af atletikanlæg
 • Uddannelse og kurser for aktive, trænere og ledere
 • Løbetræneruddannelse
 • Uddannelse af trafikofficials
 • Løbeseminar og Arrangørseminar til særlig medlemspris
 • Konferencer om ungdoms- senior- og masters atletik, samt motionsgang
 • Indflydelse på DAF’s love, strategier, og fremtiden for dansk atletik og motion ved DAF årsmøde
 • Partnerskab og facilitator i lokale kommunesamarbejder og motionsaktiviteter
 • Rabatter på idrætsrejser via Idrættens Rejsebureau
 • Idrættens Forsikringer: DAF-klubber er dækket af den kollektive idrætsforsikring som DIF har tegnet hos Tryg. Forsikringerne dækker bl.a. trænere, ledere og hjælpere under udførelse af sit hverv i DAF-regi.