/tri club denmark er medlem af og samarbejder med flere forbund aktivt.

Dansk Triatlon Forbund (DTriF)

Dansk Triatlon Forbund blev grundlagt tilbage i 1984, først som en del af Multisportsforbundet (DMSF), men senere blev forbundet et selvstændig speciel forbund under DIF.. DTriF´s Mission er at understøtte klubberne i Danmark med at skabe de bedste rammer for udviklingen af sporten gennem afholdelse af kvalitetsstævner, uddannelse, synlighed af sporten og en effektiv administration. Udvikle atleter der har potentiale til at være en del af den internationale verdens elite. Varetage et ungdomsudviklingsarbejde der kan være med til at skabe nye topatleter og understøtte den bedst mulige sportslige udvikling af unge atleter.

Dansk Idræts Forbund (DIF)

Danmarks Idrætsforbund (DIF) stiftedes den 14. februar 1896 med baggrund i et ønske om at skabe ordnede forhold for idrætten, ensartede amatør- og konkurrenceregler samt etableringen af en organisation, der kunne varetage idrættens interesser overfor de offentlige myndigheder. DIF er samlende organisation for både elite- og breddeidræt og/eller sport på foreningsniveau i Danmark samt ansvarlig for den danske deltagelse ved de Olympiske lege (OL) som Danmarks Olympiske Komité – internationalt anvendes navnet National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark. DIF er hovedorganisation for 61 specialforbund i alt 1.934.521 medlemmer fordelt på 797.467 kvinder og 1.137.054 mænd i 9.247 foreninger (2013) herunder Dansk Triatlon Forbund.

Dansk Parasport Forbund (DPF)

Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Parasport Danmark har ca. 400 medlemsklubber med tilsammen ca. 13.200 medlemmer. Parasport Danmark’s klubber tilbyder aktiviteter inden for 33 idrætsgrene.

Parasport Danmark er stiftet som selvstændig landsorganisation i 1971, efter at de første handicapidrætsforeninger var blevet dannet i 1950’erne og der i 1968 var etableret et Landsudvalg for Handicapidræt. Pionererne inden for handicapidrætten var de fysisk handicappede, der tilpassede eksisterende idrætsgrene og udviklede nye -både internationalt og i Danmark. I dag har Parasport Danmark medlemmer med alle slags handicap, deriblandt blinde og svagtseende, alle former for fysisk handicap, udviklingshandicap og hørehandicap. Døveidrætten har sin egen organisation, Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), der er medlem af Parasport Danmark. Handicapidrætten i Danmark finansieres af tips- og lottomidler samt af sponsorer og private midler.

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)

DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. Sammen med foreningerne får vi danskerne ud i naturen og ind på banen. Børn og seniorer, begyndere og rutinerede. DGIs hovedformål er at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI er en nonprofitorganisation, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle. Som en af landets største leverandører af kurser gør DGI hvert år flere end 50.000 danskere klogere på både sig selv og idræt.

Anti Dopoing Danmark (ADD)

/tri club denmark ønsker en ren sport for alle på alle niveauer, og vil igennem information oplyse medlemmer samt ledere/træner i /tri club denmark om de til enhver gældende doping regler fra Anti Doping Denmark (ADD) og Dansk Triatlon Forbund (DTriF). /tri club denmark vil som medlem af både ADD og DTriF til enhver tid følge en evt. sanktion pålagt et medlem eller leder/træner fra enten ADD og/eller DTriF.

Såfremt man som medlem i /tri club denmark, har en mistanke omkring et andet medlem som bruger eller kan sættes i forbindelse med doping. Kan man henvende sig til: Stop Doping Linjen.
Du behøver ikke at oplyse dit navn m.v., når du kontakter Stop Doping-linjen, og dine informationer behandles fortroligt. Ring på 7025 7112.
Telefonen er åben mandag-torsdag fra 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00.

Yderligere information:
http://www.antidoping.dk